Rozwój kompetencji kadr sportowych Amicus Miasto Stołeczne Warszawa AWF
 
   
   
 
Projekt "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy" to propozycja podniesienia kwalifikacji zawodowych, skierowana do nauczycieli nauczania początkowego i wychowania fizycznego, pracujących w Warszawie.

Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Amicus, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uczestnicy i Uczestniczki projektu, bezpłatnie odbędą studia podyplomowe na trzech kierunkach:

  • Podyplomowe Studia Szkolne Wychowanie Fizyczne
  • Podyplomowe Studia Gimnastyka korekcyjna w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym
  • Podyplomowe Studia Menadżerskie Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej
 
 
 
 
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościMazowszeUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego