Pierwsze efekty wdrażania projektu PROO

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

PROO GRAFIKA

 • Okres realizacji zadania: od 2019-08-01 do 2021-07-31.
 • Realizatorzy projektu: Grupa partnerska PRO-Edukacja
 • Lider: Towarzystwo Amicus, organ prowadzący placówkę.
 • Partner pierwszy – P1: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku,
 • Partner drugi – P2: Fundacja PRO.

Grupa Partnerska PRO-EDUKACJA to porozumienie trzech organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Towarzystwo Amicus, Krajowe Towarzystwo Autyzmu o. Białystok (KTA) oraz Fundacji PRO (F. PRO) na rzecz przygotowania wysokiej jakości planowanych usług w specjalistycznych i ogólnokształcących placówkach edukacyjnych i terapeutycznych w ramach rozwoju misyjnego i instytucjonalnego usług usamodzielniających finansowo organizacje realizujące ofertę w ramach PROO.

Cel grupy partnerskiej PRO-Edukacja:

Wsparcie i realizacja innowacyjnych i kompleksowych usług edukacyjnych i terapeutycznych, kierowanych do rodziców i uczniów poszukujących nowatorskich metod edukacji i kształcenia ze względu indywidualne, wyjątkowe oraz specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Oferta Grupy Pro-Edukacja jest kompleksowa i wzajemnie się uzupełniająca w zakresie wymiany wiedzy, oświadczeń oraz koordynacji porozumienia instytucji edukacyjnych wywodzących się z trzeciego sektora.

Działania zrealizowane przez Klub Małych Odkrywców w ramach projektu:

Budowanie kompetencji oferentów w zakresie diagnozowania/nauczania/pracy z otoczeniem i dziećmi i młodzieżą.

Opis zadania: Szereg kursów i szkoleń skierowanych do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, opiekunów, wychowawców, pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 8 lat, mających na celu rozwijanie osobistych kompetencji do pracy i zabawy z małym dzieckiem. Uczestnik kursu uzyskuje wiedzę na temat filozofii edukacyjnej Friedricha Froebla, zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie opieki i edukacji, buduje specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środków dydaktycznych, tzw. darów Froebla. Jest kompetentny i twórczy w organizowaniu zabaw i edukacji w plenerze, rozumie istotę i sens obserwacji rozwoju dziecka zorientowanej na zmianę.

W ramach działania kadra Klubu Małych Odkrywców ukończyła następujące szkolenia i kursy:

 • Pedagogika Froebla - Spotkanie w kole - w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Logorytmika- Ruch, Słuch, Słowo - w szkoleniu wzięły udział 3 osoby,
 • Każdy ma talent - w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Kreatywna matematyka - w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Gry umysłowe - w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Plany miesięczne i tygodniowe - w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Rozwiązywanie problemów matematycznych - w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Bajkoterapia - w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych stopień 1 i stopień 2 - w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Zabawy językowe z darami F. Froebla - w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego - w szkoleniu wzięły udział 2 osoby,
 • Nowa podstawa programowa w zabawach edukacyjnych z darami Froebla - w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Bum Bum Rurki - w szkoleniu wzięły udział 4 osoby.
 • Dostosowanie oferty partnerstwa do potrzeb edukacyjnych w zakresie oprzyrządowania programowo – diagnostycznego.

Opis działania: zakup zestawów oprogramowania na stanowiska pracy, sprzętu komputerowego oraz tablicy multimedialnej w celu ułatwienia organizowania procesu nauki w sposób sprzyjający rozwojowi wszystkich dzieci. Dzięki zainwestowaniu środków w nowe narzędzia pracy i pomoce edukacyjnie poprawie uległa jakość pracy kadry oraz jakość organizowania procesu nauki dzieci w Przedszkolu Klub Małych Odkrywców.

Zakupiono następujący sprzęt komputerowy/biurowy oraz oprogramowanie:

 • Adobe Photoshop,
 • Oprogramowanie MS Office 2019,
 • Notebook Dell,
 • Urządzenie Wielofunkcyjne HP,
 • Monitor interaktywny myBoard GREY z Androidem,
 • Przygotowanie infrastruktury grupy partnerskiej w zakresie adaptacji i wyposażenia w związku z planowanymi usługami.

Opis działania: prace remontowo-adaptacyjne przedszkola, dostosowanie oddziału integracyjnego, zakup niezbędnego sprzętu wraz z towarzyszącymi działaniami z zakresu zorganizowania i wyposażenia zewnętrznego placu zabaw w bezpieczne podłoże.

W części administracyjnej Przedszkola Klub Małych Odkrywców został przeprowadzony remont, który polegał na wyodrębnieniu dodatkowego pomieszczenia, które będzie służyło do pracy indywidualnej z dzieckiem przez specjalistów, nauczycieli czy logopedę. Został również powiększony gabinet dyrekcji, który pozwoli na spotkania i konsultacje z rodzicami. Pomieszczenie zostało wyposażone w biurko, krzesła, szafy. Pomieszczenia zostały odmalowane i dostosowane do potrzeb pracy z dziećmi.

W ramach działania zewnętrzny plac zabaw Przedszkola Klub Małych Odkrywców przeszedł modernizację / adaptację do potrzeb dzieci. Plac jest bardzo nasłoneczniony i dla zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom zostało wykonane zadaszenie nad dwoma piaskownicami. Na placu pojawiło się bezpieczne podłoże. Ponadto sprzęt służący do zabawy tj. huśtawki/domek ze zjeżdżalnią/piaskownica został przeniesiony dostosowany do wymogów tak, by zyskać więcej miejsca wolnego również do zabawy swobodnej. Została zakupiona i zamontowana tablica informująca, która mówi o zasadach bezpieczeństwa korzystania z placu zabaw.

Wyposażenie edukacyjne przedszkola specjalnego (zabawki, gry, wyposażenie kącika doświadczeń (domek lustrzany, projektor, światłowody)....

... kolejne efekty juz niedługo!


 3

2

D 6

D 1    

   

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00