LOWE: WYNIKI pierwszego naboru wniosków

NAGŁÓWEK


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę wniosków ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków w pierwszym naborze:

Nr indentyfikacyjny wniosku

Ocena w punktach

 

Uzasadnienie

 

1/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

96,75

-

2/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

75,5

-

3/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Placówka znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, które nie jest objęte wsparciem w ramach realizowanego projektu.

4/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

83,75

-

5/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

98,25

-

6/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Proporcje podziału Grantu niezgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze Naboru Grantobiorców (Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o przeznaczeniu grantu).

W budżecie nie uwzględniono kosztów  przeznaczonych na działalność bezpośrednią LOWE.

7/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Proporcje podziału Grantu niezgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze Naboru Grantobiorców (Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o przeznaczeniu grantu).

W budżecie nie uwzględniono kosztów  przeznaczonych na działalność bezpośrednią LOWE.

8/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

85

-

 

Wnioski, które spłynęły w ramach II edycji nadal podlegają ocenie.

Ponadto informujemy iż w III turze naboru podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego mogą jeszcze aplikować do dnia 31.07.2020 r.

Zespół projektowy

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00